Dokumentai
Progimnazijos nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos nuostatai 2023-09-22 12:12:46 11.57 MB
Strateginiai veiklos planai Atnaujinta Dydis
Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos 2022 - 2025 metų strateginis veiklos planas 2023-09-22 12:03:03 245.85 KB
Ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-08-29 12:36:46 400.46 KB
Metodinės tarybos veiklos Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos veiklos planas 2024 2024-02-23 12:08:48 160.73 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2023 2024-02-23 12:08:48 159.17 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022 2024-02-23 12:08:48 166.74 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie UTA. ATSISIŲSTI! 2022-11-08 10:44:29 2.12 MB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje veiksmų, priemonių ir viešinimo planas 2022 - 2024 metams 2023-09-22 12:46:35 120.66 KB
Kompetencijų raidos aprašas 625.24 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 13.38 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) 25.46 MB
Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį 5.84 MB
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema Atnaujinta Dydis
Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema 9.21 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-18 10:27:24 144.46 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 18.55 KB
Vaiko gerovės komisijos atmintinė 16.97 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 116 KB
Priedas. Stebėjimo kortelė 40.5 KB
Vadovo veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-05-03 12:19:22 13.45 MB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-05-03 12:19:22 180.4 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-05-03 12:19:22 4.79 MB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-05-03 12:19:22 184.06 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2024 m. 175.26 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis 2024-02-06 19:46:21 127.05 KB
Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. I pusmetis 2023-09-22 12:25:58 125.76 KB
5-10 klasių pamokų tvarkaraštis
5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. II pusmetis 2024-02-06 19:46:55 130.05 KB
5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. I pusmetis 2023-09-22 12:26:26 126.37 KB
Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis
Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2 pusmetis 2023-03-02 16:19:07 114.69 KB
Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 1 pusmetis 2023-03-02 16:19:07 125.41 KB
Darželio ugdymo planai Atnaujinta Dydis
Drugelių grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2023 - 2024 2024-02-23 13:04:41 215.35 KB
Ežiukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2023 - 2024 2024-02-23 13:04:41 298.32 KB
Pelėdžiukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2023 - 2024 2024-02-23 13:04:41 237.36 KB
Drugelių grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 2024-02-23 13:04:41 203.26 KB
Nykštukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 2024-02-23 13:04:41 176.26 KB
Pelėdžiukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 2024-02-23 13:04:41 324.08 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokyklos autobuso naudojimo tvarkos aprašas 2021-12-10 10:24:46 21.92 KB
Kiti nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nutarimai dėl IUG, PUG, pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų susitarimų mokytojams, mokiniams ir tėvams 2021-08-25 11:21:43 99.17 KB
Tėvų tarybos veiklos nuostatai 2021-08-25 11:21:43 15.04 KB
Tvarkos
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2024-03-01 15:46:26 31.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-18 10:27:24 144.46 KB
Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-09-22 12:47:27 21.97 KB
Mokyklos tėvų (globėjų) švietimas 2022-03-18 10:27:24 22.32 KB
Paramos priėmimo tvarka 2022-03-18 10:27:24 32 KB
Priėmimo į progimnaziją/darželį dokumentai
Centralizuoto priėmimo tvarka 2021-08-24 09:25:56 336.08 KB
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją (1 - 8 klases) 2024-03-01 15:53:36 15.94 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes 2024-01-24 12:53:43 17.96 KB
COVID-19 Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nutarimai dėl COVID-19 ugdymo būtinųjų sąlygų 2024-03-01 15:47:02 99.17 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 17.04 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-08-29 12:36:46 400.46 KB
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2023-09-22 12:45:08 787.47 KB
2019-2021m.m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2022-10-11 13:56:46 37.46 KB
2024 m. veiklos ataskaita
2024 m. I ketvirčio veiklos rezultatai 18.4 KB
2023 m. veiklos ataskaita
2023 m. III ketvirčio veiklos rezultatai 2023-10-17 15:46:13 447.09 KB
2023 m. II ketvirčio veiklos rezultatai 2023-10-17 15:46:13 21.34 KB
2023 m. I ketvirčio veiklos rezultatai 2023-10-17 15:46:13 18.83 KB
2022 m. veiklos ataskaita
2022 m. III ketvirčio veiklos rezultatai 2022-10-11 10:38:25 18.68 KB
2022 m. II ketvirčio veiklos rezultatai 2022-10-11 10:38:25 18.62 KB
2022 m. I ketvirčio veiklos rezultatai 2022-10-11 10:38:25 18.62 KB
2021 m. veiklos ataskaita
2021 m. III ketvirčio veiklos rezultatai 2022-02-04 10:09:24 18.7 KB
2021 m. II ketvirčio veiklos rezultatai 2022-02-04 10:09:24 18.58 KB
2021 m. I ketvirčio veiklos rezultatai 2022-02-04 10:09:24 18.56 KB
2020 m. veiklos ataskaita
2020 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:55:55 18.69 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:56:20 18.67 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:56:35 18.67 KB
2019 m. veiklos ataskaita
2019 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:54:25 11.43 KB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:54:41 21.14 KB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-28 21:55:09 11.38 KB
2018 m. veiklos ataskaita
2018m III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 18:39:51 11.43 KB
2018m II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 18:40:14 11.42 KB
2018m I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 18:40:47 11.42 KB
2017 m. veiklos ataskaita
2017 m III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 19:34:58 146.9 KB
2017 m II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 19:35:41 25.47 KB
2017 m I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 19:35:59 141.3 KB
2016 m. veiklos ataskaita
2016 m. II ketv. Veiklos rezultatai 2021-05-31 20:24:30 17.28 KB
2016 m. I ketv. Veiklos rezultatai 2021-05-31 20:24:47 17.28 KB
2015 m. veiklos ataskaita
2015 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:06:59 17.28 KB
2015 m. II ketv. Veiklos rezultatai 2021-05-31 21:07:21 17.28 KB
2015 m. I ketv. Veiklos rezultatai 2021-05-31 21:08:00 18.46 KB
2014 m. veiklos ataskaita
2014 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:19:35 15.99 KB
2014 m. II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:19:52 15.71 KB
2014 m. I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:20:25 15.7 KB
2013 m. veiklos ataskaita
2013 m. IV ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:29:33 15.68 KB
2013 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:29:53 15.77 KB
2013 m. II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:30:23 15.75 KB
2013 m. I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:30:35 15.74 KB
2012 m. veiklos ataskaita
2012 m. IV ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:40:36 44.86 KB
2012 m. III ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:40:51 16.12 KB
2012 m. II ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:41:26 49 KB
2012 m. I ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:42:01 38.5 KB
2011 m. veiklos ataskaita
2011 m. ketv. veiklos rezultatai 2021-05-31 21:49:27 35.5 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2024 m. finansinės ataskaitos
2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 68 KB
2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 24.03 KB
2023 m. finansinės ataskaitos
2023 m. metinės ataskaitos 2024-03-05 08:54:24 517.8 KB
2023 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2024-03-05 08:54:24 67 KB
2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 08:54:24 753.95 KB
2023 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2024-03-05 08:54:24 68.5 KB
2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 08:54:24 27.38 KB
2023 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2024-03-05 08:54:24 68 KB
2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2024-03-05 08:54:24 24.87 KB
2022 m. finansinės ataskaitos
2022 m. metinės ataskaitos 2023-03-10 10:55:18 576.64 KB
2022 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-03-10 10:55:18 68 KB
2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-10 10:55:18 24.56 KB
2022 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-03-10 10:55:18 67.5 KB
2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-10 10:55:18 24.68 KB
2022 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2023-03-10 10:55:18 66.5 KB
2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2023-03-10 10:55:18 24.67 KB
2021 m. finansinės ataskaitos
2021 m. metinės ataskaitos 2022-03-18 08:34:03 827.99 KB
2021 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas 2022-03-18 08:34:03 66 KB
2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-03-18 08:34:03 24.69 KB
2021 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas 2022-03-18 08:34:03 66.5 KB
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-03-18 08:34:03 24.64 KB
2021 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas 2022-03-18 08:34:03 63.5 KB
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita 2022-07-14 13:15:55 24.64 KB
2020 m. finansinės ataskaitos
2020 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:17:04 568.68 KB
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:04 67 KB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:04 24.68 KB
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:04 67.5 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:04 24.95 KB
2020 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:04 66.5 KB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:04 24.95 KB
2019 m. finansinės ataskaitos
2019 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:17:35 595.58 KB
2019 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:35 65.5 KB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:35 13.85 KB
2019 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:35 64 KB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:35 13.87 KB
2019 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:17:36 63 KB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:17:36 30.54 KB
2018 m. finansinės ataskaitos
2018m III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 18:37:26 672.5 KB
2018m III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 18:37:26 13.86 KB
2018m III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 18:37:27 9.67 KB
2018m II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 18:37:28 64 KB
2018m II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 18:37:28 13.85 KB
2018m II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 18:37:28 9.73 KB
2018m I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 18:37:29 63 KB
2018m I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 18:37:30 13.79 KB
2018m I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 18:37:30 9.67 KB
2017 m. finansinės ataskaitos
2017 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:18:02 403.26 KB
2017 m III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:02 672.5 KB
2017 m III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:02 31.22 KB
2017 m III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:02 15.46 KB
2017 m II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:02 672 KB
2017 m II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:03 24.21 KB
2017 m II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:03 15.46 KB
2017 m I ketv. Aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:03 673 KB
2017 m I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:04 21.75 KB
2017 m I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:04 15.44 KB
2016 m. finansinės ataskaitos
2016 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:18:19 612.71 KB
2016 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:19 75.5 KB
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:19 21.75 KB
2016 m. II ketv. Finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:19 161.38 KB
2016 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:19 72 KB
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:20 21.75 KB
2016 m. I ketv. Finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:20 15.08 KB
2015 m. finansinės ataskaitos
2015 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:18:41 409.67 KB
2015 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:41 71 KB
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:41 21.75 KB
2015 m. III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:18:41 17.98 KB
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:18:41 63 KB
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:18:41 21.86 KB
2015 m. II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:19:34 18.49 KB
2015 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:19:00 63 KB
2015 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:19:09 21.33 KB
2015 m. I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:19:21 18.52 KB
2014 m. finansinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos 2021-05-31 22:19:59 320.25 KB
2014 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:19:59 63.5 KB
2014 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:19:59 20.36 KB
2014 m. III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:19:59 18.1 KB
2014 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:19:59 63.5 KB
2014 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:20:00 19.69 KB
2014 m. II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:20:00 17.54 KB
2014 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 22:20:00 61 KB
2014 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 22:20:01 19.61 KB
2014 m. I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 22:20:01 17.42 KB
2013 m. finansinės ataskaitos
2013 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:28:21 65.5 KB
2013 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2021-05-31 21:28:22 53.22 KB
2013 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:28:22 19.73 KB
2013 m. IV ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:28:22 17.54 KB
2013 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2021-05-31 21:28:23 19.37 KB
2013 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:28:24 79 KB
2013 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:28:24 18.14 KB
2013 m. III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:28:25 13.43 KB
2013 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:28:26 61 KB
2013 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:28:26 18.23 KB
2013 m. II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:28:27 13.43 KB
2013 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:28:28 60.5 KB
2013 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:28:28 18.21 KB
2013 m. I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:28:29 13.36 KB
2012 m. finansinės ataskaitos
2012 m. IV ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:39:05 138.5 KB
2012 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:39:06 68.3 KB
2012 m. IV ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:39:06 40.88 KB
2012 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:39:07 60 KB
2012 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:39:07 18.11 KB
2012 m. III ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:39:08 15 KB
2012 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:39:09 59 KB
2012 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:39:09 17.77 KB
2012 m. II ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:39:10 13.92 KB
2012 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:39:11 59 KB
2012 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:39:11 42.5 KB
2012 m. I ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:39:12 31 KB
2011 m. finansinės ataskaitos
2011 m. ketv. aiškinamasis raštas 2021-05-31 21:48:29 124 KB
2011 m. ketv. finansinės būklės ataskaita 2021-05-31 21:48:29 40.5 KB
2011 m. ketv. finansavimo sumos 2021-05-31 21:48:30 48 KB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2024 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 53 KB
Mokėtinų sumų 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. mk-03-32 10.43 KB
Mokėtinų sumų 2024 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. sb-03-33 10.85 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. mk-03-02 13.62 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. sb-03-03 14.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. spec-03-01 2024-04-11 15:14:08 130.62 KB
2023 m.
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-15 120.54 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-15 9.29 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-12 12.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-15 15.21 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. Spec-14 17.05 KB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 68 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-09-36 17.57 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-09-30 2023-10-10 12:00:56 134.93 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. MK-09-30 2023-10-10 10:51:15 19.16 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. SB-09-33 22.62 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. Spec-09-35 17.12 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2023-08-22 10:23:02 53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-06-30 2023-08-22 10:26:22 120.54 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-06-31 9.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. MK-06-36 11.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. SB-06-38 2023-08-22 10:34:17 14.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. Spec-06-30 130.68 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 68 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-03-41 129.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2023 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-03-42 10.87 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. MK-03 31 19.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. SB-03-32 14.54 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. Spec-03-33 130.49 KB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-12-04 120.54 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-16 9.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 30 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-12 12.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-12-07 13.21 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. Spec-12-06 11.71 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-09-30 133.76 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-09-39 133.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. MK-09-31 19.96 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. SB-09-32 20.71 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. Spec-09-34 2022-10-11 10:33:05 131.82 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. Spec-06-33 131.58 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. MK-06-32 20.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio mėn. 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. MK-06-31 12.53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-06-39 131.56 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-06-38 122.95 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 67.5 KB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2022 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 52 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-03-5 10.43 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2022 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-03-06 10.85 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. MK-03-2 2022-04-28 15:30:15 19.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. SB-03-1 2022-04-28 15:30:25 20.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo mėn. 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. Spec-03-3 2022-04-28 15:30:54 128.33 KB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2022-02-04 08:16:50 53.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-12-32 2022-02-04 08:23:42 28.3 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-12-34 15.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-12-3 2022-02-04 09:31:14 19.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-12-31 20.94 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. Spec-12-2 2022-02-04 09:31:31 17.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. VB-1 2022-02-04 09:31:44 128.02 KB
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 53.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-09-06 133.47 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-09-08 137.21 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. I ketvirčio ataskaita Nr. MK-09-02 2022-04-28 15:26:11 19.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 rugsėjo 30 d. I ketvirčio ataskaita Nr. SB-09-04 21.01 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 rugsėjo 30 d. I ketvirčio ataskaita Nr. Spec-91 17.96 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 rugsėjo 30 d. I ketvirčio ataskaita Nr. VB-09-02 131.29 KB
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2022-02-04 09:34:58 53.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-41 28.15 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-06-51 126.61 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. MK-36 12.4 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. SB-38 136.36 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. Spec-39 128.32 KB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2021 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2022-02-04 09:53:15 53 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-04-9 2021-05-29 10:41:19 129.69 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-04-10 2021-05-29 10:41:20 133.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 kovo 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-7 2021-05-29 10:41:20 12.78 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 kovo 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-9 2021-05-29 10:41:21 20.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 kovo 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. Spec-10 2021-05-29 10:41:21 131.43 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 kovo 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. KT-8 2021-05-29 10:41:22 128.35 KB
2020 m.
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:43:11 52.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-20-36 2021-05-29 10:43:12 16.8 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-20-37 2021-05-29 10:43:12 16.71 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-12-35 2021-05-29 10:43:12 12.78 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-12-36 2021-05-29 10:43:13 20.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. Spec-12-01 2021-05-29 10:43:13 16.62 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. KT-12-32 2021-05-29 10:43:13 16.41 KB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:47:03 52 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-09-03 2021-05-29 10:47:03 16.86 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-09-06 2021-05-29 10:47:03 16.84 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. MK-09-01 2021-05-29 10:47:04 19.51 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. SB-09-03 2021-05-29 10:47:04 20.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. Spec-09-01 2021-05-29 10:47:05 131.43 KB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:48:18 51.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-31 2021-05-29 10:48:18 15.79 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-32 2021-05-29 10:48:18 15.8 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. MK-22 2021-05-29 10:48:19 19.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. SB-23 2021-05-29 10:48:19 20.54 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. Spec-21 2021-05-29 10:48:19 16.65 KB
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:49:48 66.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-18 2021-05-29 10:49:48 16.8 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-19 2021-05-29 10:49:49 16.81 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. MK-03-01 2021-05-29 10:49:49 19.38 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. SB-03-02 2021-05-29 10:49:49 20.58 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. Spec-03-03 2021-05-29 10:49:50 16.68 KB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:52:28 49.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-19-12 2021-05-29 10:52:28 16.73 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-19-13 2021-05-29 10:52:29 23.74 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. 19-12-MK1 2021-05-29 10:52:29 134.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. 19-12-SB2 2021-05-29 10:52:29 135.61 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. 19-12-Spec3 2021-05-29 10:52:30 128.27 KB
2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:53:58 50 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-19-09 2021-05-29 10:53:58 23.84 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-09-SB 2021-05-29 10:53:59 23.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 19-MK-K 2021-05-29 10:53:59 13.38 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 19-SB-K 2021-05-29 10:53:59 13.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 19-SPEC-K 2021-05-29 10:54:00 11.59 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:55:05 49.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-19-06 2021-05-29 10:55:06 22.73 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. SB-19-06 2021-05-29 10:55:06 22.81 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 19-06-MK-K 2021-05-29 10:55:07 134.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 19-06-SB-K 2021-05-29 10:55:07 139.85 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 19-06-SPECK 2021-05-29 10:55:08 128.72 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-05-29 10:56:16 49 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 19-03-SB 2021-05-29 10:56:16 22.77 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 19-03-MK 2021-05-29 10:56:16 22.74 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 19-03-SB-K 2021-05-29 10:56:17 136.03 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 19-03-SPECK 2021-05-29 10:56:17 128.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 19-03-MK-K 2021-05-29 10:56:18 137.06 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:11:47 652 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. MK-12 2021-06-01 08:11:48 23.97 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-12-SB 2021-06-01 08:11:48 24.01 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-18-12K 2021-06-01 08:11:49 134.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-18-12K 2021-06-01 08:11:50 138.88 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SPEC-18-12K 2021-06-01 08:11:51 128.69 KB
2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:13:34 652 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-09-SB 2021-06-01 08:13:34 24.1 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-09-MK 2021-06-01 08:13:35 24.04 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 18-09-MK-K 2021-06-01 08:13:36 138.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 18-09-SB-K 2021-06-01 08:13:36 143.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita Nr. 18-SPEC-K 2021-06-01 08:13:37 132.32 KB
2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:14:52 652 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-06SB 2021-06-01 08:14:52 24.11 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-06MK 2021-06-01 08:14:53 24.03 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 18-06MK-K 2021-06-01 08:14:54 134.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 18-06SB-K 2021-06-01 08:14:54 139.85 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita Nr. 18-06SPEC-K 2021-06-01 08:14:55 128.72 KB
2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:16:08 651.5 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-03MK 2021-06-01 08:16:09 24.04 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita Nr. 18-03-SB 2021-06-01 08:16:09 24.07 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 18-03MK-K 2021-06-01 08:16:10 134.47 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 18-03-SB-K 2021-06-01 08:16:11 139.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita Nr. 18-03-SPECK 2021-06-01 08:16:12 128.72 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:20:58 651 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:20:58 23.14 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. DO-12 2021-06-01 08:20:59 10.23 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. MK-12 2021-06-01 08:21:00 12.78 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SB-12 2021-06-01 08:21:00 13.75 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita Nr. SPEC-12 2021-06-01 08:21:01 9.7 KB
2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų Nr. 151-09 2017 m. rugsėjo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:22:39 23.36 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų Nr. 141-09 2017 m. rugsėjo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:22:39 23.33 KB
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:22:40 652.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 rugsėjo 31 d. I ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:22:41 29.08 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:26:39 15.74 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:26:39 646 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:26:40 135.29 KB
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:27:24 15.46 KB
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:27:25 645 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:27:26 20.33 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:31:51 15.74 KB
2016 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:31:51 55 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 gruodžio 30 d. IV ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:31:51 19.04 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:33:50 15.74 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:33:50 54.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:33:50 19.05 KB
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:35:32 24.1 KB
2016 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:35:32 55 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:35:32 19.04 KB
2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:37:06 15.54 KB
2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:37:07 54 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:37:07 19.94 KB
2015 m.
2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:38:25 49.21 KB
2015 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:38:26 55.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 birželio 31 d. IV ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:38:26 19.26 KB
2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:40:11 286.09 KB
2015 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:40:11 53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 rugsėjo 30 d. III ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:40:12 19.38 KB
2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:41:22 158.39 KB
2015 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:41:22 46.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 birželio 30 d. II ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:41:23 18.29 KB
2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:42:18 27.14 KB
2015 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:42:18 44.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 kovo 31 d. I ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:42:19 19.94 KB
2014 m.
2014 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2014 m. biudžeto programos sąmata 2021-06-01 08:59:52 20.47 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 08:59:53 149.47 KB
2014 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 08:59:53 46 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 gruodžio 31 d. IV ketvirčio ataskaita 2021-06-01 08:59:54 19.94 KB
2014 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. ketvirtinė ataskaita 2021-06-01 09:01:14 25.44 KB
2014 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 09:01:14 17.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m rugsėjo  30 d. III Ketvirtis 2021-06-01 09:01:15 17.84 KB
2014 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2014 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 09:03:04 45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m birželio  30 d. II Ketvirtis 2021-06-01 09:03:04 64.14 KB
2014 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m kovo 31 d.  I ketvirtis 2021-06-01 09:03:43 64.12 KB
2013 m.
2013 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2013 m. biudžeto programos sąmata 2021-06-01 09:05:05 1.06 MB
2013 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita paaiškinamasis raštas 2021-06-01 09:05:06 17.78 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m gruodžio 31 d. IV ketvirtis 2021-06-01 09:05:07 399.04 KB
2012 m.
2012 m. biudžeto programos sąmata 2021-06-01 09:06:58 0.98 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo aprašas 2024-04-12 12:52:07
1 savaitė
1 savaitės valgiaraštis 1 - 3 metų amžiaus vaikams 9.43 MB
1 savaitės valgiaraštis 4 - 6 metų amžiaus vaikams 9.4 MB
1 savaitės valgiaraštis 7 - 10 metų amžiaus vaikams 10.37 MB
1 savaitės valgiaraštis 11 - 18 metų amžiaus vaikams 7.92 MB
2 savaitė
2 savaitės valgiaraštis 1 - 3 metų amžiaus vaikams 10.51 MB
2 savaitės valgiaraštis 4 - 6 metų amžiaus vaikams 2024-04-16 10:12:07 10.19 MB
2 savaitės valgiaraštis 7 - 10 metų amžiaus vaikams 9.79 MB
2 savaitės valgiaraštis 11 - 18 metų amžiaus vaikams 8.5 MB
3 savaitė
3 savaitės valgiaraštis 1 - 3 metų amžiaus vaikams 10.84 MB
3 savaitės valgiaraštis 4 - 6 metų amžiaus vaikams 10.94 MB
3 savaitės valgiaraštis 7 - 10 metų amžiaus vaikams 9.42 MB
3 savaitės valgiaraštis 11 - 18 metų amžiaus vaikams 8.64 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas 2021-08-23 20:56:49 234.96 KB
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-09-22 12:43:24 317.04 KB
2023 m. viešųjų pirkimų planas 19.31 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos mokymo aprašas 2021-08-23 21:01:05 42 KB
Konfidencialūs dokumentai Atnaujinta Dydis
Logopedai pataria Atnaujinta Dydis
2021.02.25 vaiko vystymasis ir kalba (tęsinys) 2021-05-28 16:15:40 283.98 KB
2021.02.23 vaiko vystymasis ir kalbos raida 2021-05-28 16:17:24 206.93 KB
 2021.02.22 savarankiškumas ir vaiko raida (dėmesys, socialiniai įgūdžiai ir kt.) 2021-05-28 16:17:47 248.91 KB
 2021.01.04 savarankiškumas ir vaiko raida (smulkioji motorika, kalba) 2021-05-28 16:18:30 224.95 KB
 2020.12.31 naudingi patarimai. Tai bent tėčio pavyzdys 2021-05-28 16:32:31 188.04 KB
2020.12.29 Skatinkime vaiką skaityti 2021-05-28 16:33:01 242.71 KB
2020.12.28 kalbos lavinimo galimybės namuose 2021-05-28 16:33:37 171.84 KB
2020.05.14 Garsų S, Z, Š, Ž, L, R įtvirtinimo pratybos tęsiamos 2021-05-28 16:21:16 367.52 KB
2020.05.12 Skaitymo, rašymo ir skaičiavimo lavinamosios užduotys – žaidimai 2021-05-28 16:21:37 426.82 KB
2020.05.07 tęsiame garsų S, Z, Š, Ž, L, R įtvirtinimo pratybas 2021-05-28 16:22:40 273.29 KB
 2020.05.05 lavinkite vaikų smulkiąją motoriką 2021-05-28 16:23:10 378.24 KB
2020.04.30 toliau įtvirtiname garsų tarimą 2021-05-28 16:24:14 317.37 KB
2020.04.28 smagūs dalykėliai. Ir ne tik... 2021-05-28 16:24:35 316.08 KB
2020.04.23 tęsiame garsų įtvirtinimo pratybas 2021-05-28 16:25:33 320.79 KB
2020.04.21 logopedinis ritmas kaip mikčiojimo pataisymo priemonė 2021-05-28 16:26:26 407.55 KB
2020.04.20 linksmoji abėcėlė 2021-05-28 16:26:53 193.74 KB
2020.04.16 garsų įtvirtinimo pratybos tęsiamos... 2021-05-28 16:27:26 184.7 KB
2020.04.14 išmokus taisyklingo garso tarimo… 2021-05-28 16:27:52 164.67 KB
2020.04.10 kvėpavimo pratimai, padedantys pašalinti mikčiojimą 2021-05-28 16:28:21 189.55 KB
2020.04.09 vaikų mikčiojimas: kada tėvams sunerimti ir kaip jiems padėti 2021-05-28 16:29:01 193.31 KB
2020.04.07 foneminė klausa – taisyklingos kalbos pagrindas 2021-05-28 16:29:23 272.42 KB
2020.04.06 trumpai apie kalbos organų mankštą 2021-05-28 16:29:50 345.01 KB
2020.04.02 7 patarimai norintiems prakalbinti dvikalbius vaikus 2021-05-28 16:30:17 14.53 KB
2020.03.31 dvikalbystė: mitai ir faktai 2021-05-28 16:30:53 14.23 KB
2020.03.30 dvikalbiui vaikui – dvikalbės knygos 2021-05-28 16:31:35 15.86 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pataria Atnaujinta Dydis
Dažniausiai užduodami klausimai apie skiepus 2021-05-28 15:18:56 77.35 KB
Vaikų higienos įpročiai ir nešvarių rankų ligos 2021-05-28 15:18:56 72.05 KB
Mergaitėms nemokami skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio 2021-05-28 15:18:57 71.93 KB
Užkrečiamos ligos. Meningokokinė infekcija 2021-05-28 15:18:57 76.98 KB
Meningokokinė infekcija ar meningitas? 2021-05-28 15:18:57 58.5 KB
Gripas ar peršalimas? 2021-05-28 15:19:52 461.11 KB
Trys būdai padedantys kovoti su gripu 2021-05-28 15:39:30 371.72 KB
Pneumokokinė infekcija. Tai, ką turi žinoti kiekvienas 2021-05-28 15:40:53 394.21 KB
Kaip apsisaugoti nuo erkių platinamų ligų 2021-05-28 15:19:11 5.64 MB