Apie progimnaziją

Trumpa progimnazijos istorija

Lietuviškos mokyklos pradžia -1967 metai., kai lenkų pagrindinėje mokyklole įkuriamos lietuviškos pradinės klasės. I-III klasėse mokėsi 10 mokinių.Lietuviškos klasės veikė iki 1973 metų. Vėliau jos buvo panaikintos ir atkurtos tik 1980 metais.Tais pačiais metais pradėjo dirbti mokytoja N. Salimova.

1988–1989 m.m. atidaryta V lietuviška klasė.

1989–1990 m.m. atidaroma VI lietuviška klasė.

1990–1991 m.m. gegužės  29d. rajono valdybos potvarkiu įkuriama lietuviška pagrindinė mokykla. Mokyklos direktoriumi paskirtas Albertas Pečiukevičius.

1992–1993 m.m. jau veikia 8 klasių komplektai, mokosi 75 mokiniai. Dalis klasių perkeliamos į VAF „Nesta" administracinį  pastatą. Mokykloje veikia turistų, dramos, fotografijos, sporto būreliai.

1993 m. mokyklos direktore paskiriama Aldona Šatienė.

1993–1994 m.m. jau veikia 9 klasių komplektai., mokosi 90 mokinių, dirba 20 mokytojų. Išleidžiama pirmoji devintokų laida.

1995–1996 m.m. veikia 10 klasių komplektų, mokosi 115 mokinių. 1995m. lapkričio 8 d. Trakų rajono savivaldybės sprendimu Nr. 179 mokyklai suteiktas Kęstučio vardas.

1996–1997 m.m. mokykloje yra 11 klasių komplektų, mokosi 130 mokinių. Tais pačiais metais Vilniaus apskrities valdytojo administracijos įsakymu mokykla reorganizuojama į vidurinę.

1997–1998 m.m. veikia 12 klasių komplektų, mokosi 149 mokiniai, dirba 22 mokytojai. Išleidžiama pirmoji dvyliktokų laida. Rajono savivaldybė nuperka mokyklai AB „Nesta“ administracinį pastatą.. Nors patalpos nepritaikytos mokyklai, bet pagaliau turime savo Namus.

1998–1999 m.m. mokosi jau 172 mokiniai. Pirmąkart mokyklos istorijoje vaikai susirenka į priešmokyklinio ugdymo klasę.

1999–2000 m.m. Džiugi šventė pradinukams - atidaryta p. Almos Adamkienės fondo finansuojama grupė. 2000 metais mūsų mokykloje svečiuojasi p. A. Adamkienė. Pradžiugino Nacionalinio parko iniaciatyva prie įvažiavimo į mokyklą pastatyta Kęstučio ir Birutės skulptūra.

2000–2001 m.m. mokosi 164 mokiniai. Trakų rajono savivaldybės taryba nusprendė reorganizuoti mokyklą iš vidurinės į pagrindinę.

2002–2003 m.m. Mes jau pagrindinė mokykla. Mūsų gerokai sumažėjo. Mokosi 154 mokiniai.

2003–2004 m.m. mokosi 156 mokiniai. Mūsų mokyklos mokytojų komanda įsijungė į mokyklų tobulinimo programą. Stipri projektinė veikla. Svečiavosi p. Alma Adamkienė ir prezidentas Valdas Adamkus.

2005–2006 m.m. prasideda renovuotoje mokykloje. Dalyvaujame tarptautiniame vaikų ir jaunimo projekte „Jaunimo mainai - pažinkime savo istoriją ir kultūrą“. Išleistas patirties sklaidos leidinys „Mus sujungė mokyklų tobulinimo programa“.

2006–2007 m.m. mokykla pradėjo vykdyti ŠMM projektą „Besimokančių mokyklų tinklai“ (BMT), ESF projektą „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas, remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5-6 klasės mokiniams pavyzdžiu“. Dalyvaujame p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo projekte „Dainuokime kartu“. Mokyklos direktorės pareigas laikinai eina Ramutė Karpovičienė.

2007–2008 m.m. laimėtas ŠMM MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas - mokytojų kambario baldai ir kompiuterinė įranga“. Dalyvaujame konkurso „Dainų dainelė“ respublikiniame ture. Atšvęstas lietuviškos mokyklos 40-mečio jubiliejus „Kęstučio ainiai“. Sukuriamas mokyklos internetinis puslapis. Direktorės pavaduotoja ugdymui paskiriama Vida Lesauskienė.

2008–2009 m.m. pradėta organizuoti tradicija tapusi rajoninė 3-4 klasių mokinių istorijos olimpiada „Lietuva mano - protėvių kraštas“. Vykdant Lietuvos vardo tūkstantmečio projektą, organizuota išvyka į Punsko lietuvišką gimnaziją. Priėmėme britų mokytojų delegaciją mokomasis vizitas mokykloje, kūrybiškumo ugdymas dalykinėse pamokose. Mokyklos direktorė paskirta Ramutė Karpovičienė. Mokykla dalyvauja ŠVIS projekte „IKT diegimas“. Mokytojai dalykininkai aprūpinami nešiojamais kompiuteriais.

2011–2012 m.m. su Prienų r. Balbieriškio pagrindine mokykla vykdomas tęstinis projektas „Įkalinti mokykloje“. Įvykdytas ESF VVG projektas ir įrengta vaikų sporto aikštelė. Pradėtos organizuoti „Projektų dienos“, tapusios kasmetinėmis. Organizuota mokinių edukacinė išvyka į „AHHAA“ mokslo centrą Tartu, Estijoje.

2012–2013 m.m. kartu su Lenkijos mokykla „Szkola podstawowa nr 1 IM. Adama Mickiewicza“ vykdomas tarptautinis projektas „Interculture Puzzle of Friendship“. Pagal miestų partnerių  Trakų-Alanijos bendradarbiavimo sutartį mokyklos delegacija vyksta į Alaniją. Mokykla įsitraukė į respublikinius projektus „Kūrybinės partnerystės“ ir „Kuriame Respubliką“. Pradėtos organizuoti jau tradicija tapusios  „Advento popietės“ ir „Kalėdinė mugė“.  Vyko Klaipėdos r. pagrindinių mokyklų direktorių vizitas. Įvykdytas VVG projektas „Pastato patalpų remontas ir pritaikymas Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos ir Senųjų Trakų bendruomenės poreikiams“, įrengtas technologijų kabinetas. Mokykloje patirties sėmėsi Anykščių r. biologijos ir chemijos mokytojai.    

2013–2014 m.m. laimėtas ESF projektas „Planšetinių kompiuterių klasė“ gamtos mokslų kabinetams. Organizuota edukacinė kelionė į Varšuvą, Koperniko mokslo centrą. Dalyvavome respublikinėje konferencijoje „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo galimybės ir būdai“. Laimėtas rajono „Jaunųjų talentų konkursas“. Vykdomas respublikinis projektas „Būkime kartu“.

2014–2015 m.m. organizuota kalėdinė mugė Ukrainos vaikams paremti. Susitarta dėl mokyklinių uniformų įvedimo. Dalijamasi patirtimi su Jonavos r.  Būkonių pagrindinės mokyklos mokytojais. Vyko pirmosios 1 - 5 klasių krikštynos „Kęstutaičiai“.

2015–2016 m.m. mokykla apdovanota ŠMM padėka už aktyvumą kuriant bendradarbiaujančią mokyklą. Vykdomas tęstinis projektas „Būkime kartu“.

2016–2017 m.m. vykdomi tarptautiniai projektai: „PhenoLoGIT : vietovės duomenų analizė ir mobilusis mokymasis mokyklose“, „The Crown of Education - a program of  civic education of young people“. Organizuota edukacinė išvyka į „Heureka“ mokslo centrą Helsinkyje, Suomijoje . Vyko pirmasis renginys „Mokyklos garbė“. Toliau tęsiami tradiciniai renginiai: „Projektų dienos“, „Jaunųjų talentų konkursas“, „Ačiū vakaras“, „Kalėdinė mugė“, „Adventiniai vakarai“, 1-5 klasių krikštynos. Mokykla mini savo 50-ies metų jubiliejų.

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20