Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti mokykloje konsultantu įvairiais su mokinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialiniu pedagogu progimnazijoje dirba

Zbignev Butkevič Socialinis pedagogas

Kontaktai Telefonas (8 528) 66235

El. paštas stkestutis@gmail.com
El. paštas Rašyti

Su socialiniu pedagogu galima susisiekti per TAMO dienyną

Į socialinį pedagogą gali kreiptis vaikai, tėvai , mokyklos pedagogai, kai:

 • vaikas turi emocinių, bendravimo, elgesio, adaptacinių, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;
 • vaikas turi bendravimo su bendraamžiais,  mokytojais, tėvais sunkumų;
 • vaikas netinkamai elgiasi, rūko, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas.

Socialinis pedagogas:

 • individuliai konsultuoja moksleivius, jų tėvus bei pedagogus dėl moksleiviams kylančių sunkumų (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo, socialinės adaptacijos ir kt.);
 • lankosi užsiėmimuose, įvertina moksleivių elgesį, atmosferą klasėje;
 • organizuoja nemokamą maitinimą mokykloje ir mokinių aprūpinimą mokymosi priemonėmis;
 • tiria socialinių paslaugų poreikį, atlieka šviečiamąjį – prevencinį - organizacinį darbą įstaigoje ir už jos ribų;
 • veda klasės valandėles ir organizuoja užsiėmimus bendravimo, smurto, žalingų įpročių prevencinėmis temomis;
 • prireikus lankosi moksleivių namuose;
 • atstovauja, jei reikia, mokinių interesus įvairiose institucijose;
 • rengia ir vykdo prevencines, socializacijos bei vasaros poilsio programas;
 • bendradarbiauja su mokyklos specialistais, policijos nepilnamečių reikalų inspektore, vaikų teisių apsaugos ir vaiko krizių centro specialistais, švietimo skyriaus specialistais, nevyriausybinių organizacijų atstovais bei kt.
Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20