Tradiciniai renginiai

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos renginių,
edukacinių veiklų, netradicinių ugdymo dienų, susirinkimų planas 2023 m.

Eil. Nr.

Veikla

Diena

Atsakingas

Dalyviai

Pastabos

SAUSIS

 1.  

Akcija

„Atmintis gyva, ne liudija“

13 d.

E.Trukšinaitė

K.Freimanaitė

1-10 kl.

Pilietinė iniciatyva

Pilietiškumo ugdymas

 1.  

Paskaita apie streso valdymą, kaip save nuraminti

Sausis

Z. Butkevič,

J.Jurgelevičiūtė – Špakauskienė

5-10 kl.

 

 1.  

Mokytojų tarybos susirinkimas

26 d.

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė

Mokytojai

 

VASARIS

 1.  

Protmūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimui

10 d.

I.Pigulevičienė

E.Trukšinaitė

K.Freimanaitė

1-10 kl. mok.

Pilietiškumo ugdymas, meninė saviraiška

 1.  

Eilėraščių, rašinių ir piešinių paroda (stendas)

„Mano Lietuva“

Vasaris

D.Jasiulevičienė

R.Krasauskaitė

V.Poškaitė

R.Astrauskienė

 

 

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Vasaris

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

 1.  

Etninės kultūros diena. Užgavėnės

1 d.

S.Ernienė, V.Tadarovskienė, R.Mackevič, pradinio ugdymo mokytojos

Darželis, 1-4 kl.

 

 1.  

Respublikinė veiksmo savaitė

,,Savaitė be patyčių”

3-čia savaitė

Z.Butkevič, klasių auklėtojai

1 – 10 kl. mok.

Respublikinė akcija

 1.  

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

„Mokyklos garbė“

 

10 d.

E.Trukšinaitė

S.Karalius

M.Lučiūnienė

K.Freimanaitė

 

1-10 kl.

 

 1.  

Žemės dienos minėjimas

19 d.

D.Jasiulevičienė, Z.Butkevič

5-10 kl.

 

 1.  

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

Kovas

Z.Butevič, mokyklos mokinių komanda

5-10 kl.

 

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Kovas.

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

BALANDIS

 1.  

Dalyvaujame respublikinėje akcijoje

„Darom 2023“

III savaitė

E.Trukšinaitė, klasių auklėtojai

PUG, IUG, 1-10 kl.

Respublikinė akcija

Pilietinis-ekologinis ugdymas

 1.  

English language genius

7 d.

V.Astrauskienė

5-10 kl.

 

 1.  

English fun day

25 d.

V.Astrauskienė, E.Trukšinaitė

5-6 kl.

Mokyklos organizuojamas renginys rajonui

 1.  

Šokio diena

27 d.

M.Lučiūnienė

1-10 kl.

Pertraukų metu

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Balandis

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

GEGUŽĖ

 1.  

Jaunųjų talentų šou,

skirtas Mamos dienai paminėti

1 savaitė

Mokyklos taryba

1-10 kl.

 

 1.  

Integruota sporto ir neformalaus švietimo diena šeimoms

,,Pažink Kęstutį“. Bendruomenės diena

3-4 savaitė

Mokyklos taryba

1-10 kl.

 

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Gegužė

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

BIRŽELIS

 1.  

Mokytojų Tarybos susirinkimas

13 d.

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

 1.  

Netradicinio ugdymo dienos

(menų, pilietiškumo, sporto veiklos)

8-9 d.

Pradinių kl. mokytojai, metodinė taryba

1-4 kl.

 

 1.  

Mokslo metų baigimo šventė

9 d.

R.Astrauskienė, V.Poškaitė D.Jasiulevičienė, R.Krasauskaitė, S.Karalius, M.Lučiūnienė

1-4 kl.

 

 1.  

Pradinių klasių stovykla

12-16 d.

Z.Butkevič, R.Astrauskienė, R.Krasauskaitė, D.Jasiulevičienė, V.Poškaitė, neformalaus ugdymo mokytojai

1-4 kl.

 

 1.  

Netradicinio ugdymo dienos

(menų, pilietiškumo, sporto veiklos)

14-15 d.

5-10 kl. mokytojai, metodinė taryba

5-10 kl.

 

 1.  

Paskutinio skambučio šventė

16 d.

I.Pigulevičienė, E,Trukšinaitė, S.Karalius, M.Lučiūnienė, klasių auklėtojai

5-10 kl.

 

 1.  

Mokytojų Tarybos susirinkimas

20 d.

I.Pigulevičienė, E.Trukšinaitė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

RUGSĖJIS

 1.  

Mokslo metų pradžios šventė

1 d.

I.Pigulevičienė, A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, klasių auklėtojai

1-10 kl., PUG, IUG

 

 1.  

Planavimo ir komandos formavimo diena

 

4 d.

A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba, klasių auklėtojai

 

 

1-10 kl.

 

 1.  

Ilgalaikių, neformalaus ugdymo, klasės auklėtojo veiklos planų pristatymas

15 d.

A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba, mokytojai

 

 

 1.  

Europos kalbų diena

23 d.

,A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, T.Terentjeva, V. Astrauskienė

1-10 kl.

 

 1.  

Turizmo diena

25 d.

Klasių auklėtojai

1-10 kl.

 

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Rugsėjis

I.Pigulevičienė, A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

SPALIS

 1.  

Ačiū diena

5 d.

Seniūnų taryba

1 – 10 kl.

 

 1.  

Pirmokų ir penktokų prisistatymas mokyklos bendruomenei

13 d.

1 ir 2 kl.bei  5 ir 6 kl. klasių auklėtojai

1 kl., 5 kl

 

 1.  

Ugdymo karjerai diena

,,Profesijų mugė”

27 d.

Z.Butkevič

5 – 10 kl

Ugdymas karjerai

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai“

Spalis

I.Pigulevičienė,  A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

LAPKRITIS

 1.  

Tarptautinė Tolerancijos diena

16 d.

Z.Butkevič

1-10 kl.

 

 1.  

Pyragų diena

6 d.

A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, klasių auklėtojai

IUG, PUG, 1-10 kl.

Surinktos lėšos aukojamos Mokyklos bendruomenės sutarimu

 1.  

Protmūšis

,,Kęstučio vardą saugos mūs mokykla”

8 d.

K.Freimanaitė,  A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė

1-10 kl.

Pilietiškumo ugdymas

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai”

Lapkritis

I.Pigulevičienė, A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

GRUODIS

 1.  

Integruota saviraiškos ir verslumo diena

22 d.

S.Karalius, M.Lučiūnienė, klasių auklėtojai

1-10 kl., IUG, PUG.

 

 1.  

Akcija

,,Pasveikink vienišą žmogų”

Visą mėnesį

S.Ernienė, V.Tadarovskienė

IUG, PUG.

Socialinė veikla

 1.  

Mokytojų susirinkimas

„Kolega kolegai”

Gruodis

I.Pigulevičienė, A.Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20