Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokyklos kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

Rasa Ragažinskienė Psichologė

Darbo laikas

Kas antrą ketvirtadienį

Savaitės dienos

Darbo laikas

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

Kontaktai Telefonas (8 528) 66235

El. paštas stkestutis@gmail.com
El. paštas Rašyti

Psichologo veikla:

 • Mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų konsultavimas dėl mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su mokytojais ar bendraamžiais sunkumų.
 • Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais bei kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.

 • Individualių rekomendacijų mokinio psichologiniams, asmenybės ir ugdymosi sunkumams spręsti rengimas.

 • Psichologinių sunkumų prevencinių programų, padedančių išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius, kūrimas ir įgyvendinimas gimnazijos bendruomenėje.

 • Aktualių psichologinių tyrimų inicijavimas atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius bei rekomendacijų pagal gautas tyrimų išvadas rengimas.

 • Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais.

 Psichologinė pagalba teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);

 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;

* dėl konsultacijų laiko prašome susitarti iš anksto.

Naudingos nuorodos

Tėvų linija  

Vaikų linija

Jaunimo linija

Knygos tėvams bei globėjams apie vaikus ir paauglius

Įvairūs straipsniai

Patarimai tėvams

Vaiko raidos etapai

Knygos vaikams ir paaugliams

Norintiems pažinti vaikystę ir ne tik

Apie šeimą ir vaikus

Mokslinis žurnalas ,,Ugdymo psichologija"

Naujausias mokslinio žurnalo ,,Ugdymo psichologija" numeris

Straipsnis ,,Mokytojų perdegimas darbe ir perfekcionizmas"

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20