Tradiciniai renginiai

Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos renginių,
edukacinių veiklų, netradicinių ugdymo dienų planas 2023 m.

Eil. Nr.

Veikla

Diena

Atsakingas

Dalyviai

Pastabos

SAUSIS

1.

Akcija „Atmintis gyva, ne liudija“

13 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė

K.Freimanaitė

1-10 kl.

Pilietinė iniciatyva

Pilietiškumo ugdymas

2.

Paskaita tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą

19 d.

Z. Butkevič , J.Garbotaovič

7-10 kl.

 

3.

Mokytojų tarybos susirinkimas

31 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė

Mokytojai

 

VASARIS

4.

Protmūšis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimui

11 d.

I.Pigulevičienė

Z.Butkevič

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė

1-10 kl. mok.

Pilietiškumo ugdymas, meninė saviraiška

5.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

28 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

KOVAS

6.

Etninės kultūros diena. Užgavėnės

1 d.

S.Ernienė, V.Tadarovskienė, I.Rulevičienė, pradinio ugdymo mokytojos

Darželis, 1-10 kl.

 

7.

Respublikinė veiksmo savaitė ,,Savaitė be patyčių”

3-čia savaitė

Z.Butkevič, klasių auklėtojai

1 – 10 kl. mok.

Respublikinė akcija

8.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

 

10 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė

S.Karalius

M.Lučiūnienė

K.Freimanaitė

 

1-10 kl.

 

9.

Žemės dienos minėjimas

19 d.

D.Jasiulevičienė

5-10 kl.

 

10.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

31 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

BALANDIS

11.

Dalyvaujame respublikinėje akcijoje „Darom 2023“

III savaitė

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, klasių auklėtojai

PUG, IUG, 1-10 kl.

Respublikinė akcija

Pilietinis-ekologinis ugdymas

12.

English fun day

15 d.

V.Astrauskienė

5-10 kl.

 

13.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

28 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

GEGUŽĖ

14.

Jaunųjų talentų šou, skirtas Mamos dienai paminėti

1 savaitė

Mokyklos taryba

1-10 kl.

 

15.

Integruota sporto ir neformalaus švietimo diena šeimoms ,,Pažink Kęstutį“. Bendruomenės diena

26 d.

Mokyklos taryba

1-10 kl.

 

16.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

31 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

BIRŽELIS

17.

Mokytojų Tarybos susirinkimas

13 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

18.

Netradicinio ugdymo dienos (menų, pilietiškumo, sporto veiklos)

8-9 d.

Pradinių kl. mokytojai, metodinė taryba

1-4 kl.

 

19.

Mokslo metų baigimo šventė

9 d.

R.Astrauskienė, V.Poškaitė S.Šidlauskaitė, R.Krasauskaitė, S.Karalius, M.Lučiūnienė

1-4 kl.

 

20.

Pradinių klasių stovykla

10-18 d.

Z.Butkevič, R.Astrauskienė, R.Krasauskaitė, S.Šidlauskaitė, V.Poškaitė, neformalaus ugdymo mokytojai

1-4 kl.

 

21.

Netradicinio ugdymo dienos (menų, pilietiškumo, sporto veiklos)

20 d.

5-10 kl. mokytojai, metodinė taryba

5-10 kl.

 

22.

Paskutinio skambučio šventė

19 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, S.Karalius, M.Lučiūnienė, klasių auklėtojai

5-10 kl.

 

23.

Mokytojų Tarybos susirinkimas

18 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

RUGSĖJIS

24.

Mokslo metų pradžios šventė

1 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, klasių auklėtojai

1-10 kl., PUG, IUG

 

25.

Planavimo ir komandos formavimo diena

 

2 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba, klasių auklėtojai

 

 

1-10 kl.

 

26.

Ilgalaikių, neformalaus ugdymo, klasės auklėtojo veiklos planų pristatymas

16 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba, mokytojai

 

 

27.

Europos kalbų diena

26 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, T.Terentjeva, V. Astrauskienė

1-10 kl.

 

28.

Turizmo diena

26 d.

Klasių auklėtojai

1-10 kl.

 

29.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

29 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

SPALIS

30.

Ačiū diena

6 d.

Seniūnų taryba

1 – 10 kl.

 

31.

Pirmokų ir penktokų prisistatymas mokyklos bendruomenei

14 d.

1 ir 2 kl.bei  5 ir 6 kl. klasių auklėtojai

1 kl., 5 kl

 

32.

Ugdymo karjerai diena ,,Profesijų mugė”

28 d.

Z.Butkevič

5 – 10 kl

Ugdymas karjerai

33.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai“

27 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

LAPKRITIS

34.

Tarptautinė Tolerancijos diena

16 d.

Z.Butkevič

1-10 kl.

 

35.

Pyragų diena

7 d.

Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, klasių auklėtojai

IUG, PUG, 1-10 kl.

Surinktos lėšos aukojamos Mokyklos bendruomenės sutarimu

36.

Protmūšis ,,Kęstučio vardą saugos mūs mokykla”

8 d.

K.Freimanaitė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė

1-10 kl.

Pilietiškumo ugdymas

37.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai”

30 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

GRUODIS

38.

Integruota saviraiškos ir verslumo diena

23 d.

S.Karalius, M.Lučiūnienė, S.Šidlauskaitė

1-10 kl.

 

39.

Akcija ,,Pasveikink vienišą žmogų”

Visą mėnesį

S.Ernienė, V.Tadarovskienė

IUG, PUG.

Socialinė veikla

40.

Mokytojų susirinkimas „Kolega kolegai”

15 d.

I.Pigulevičienė, Aušrinė Lukošiūtė-Aleksandravičienė, Metodinė taryba

Mokytojai

 

 

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20