Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas


1. Progimnazijos UTA komanda

Eil. nr. Vardas, pavardė
1. Ernesta Trukšinaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
2. Ramutė Karpovičienė, chemijos mokytoja metodininkė
3. Zbignev Butkevič, socialinis pedagogas
4. Virginija Poškaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
5. Rita Krasauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja
6. Stanislovas Karalius, muzikos vyr. mokytojas
7. Indrė Pigulevičienė, matematikos vyr. mokytoja
8. Vaida Astrauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

2. Progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024

Eil. Nr.

Priemonės

Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas

1.

UTA komandos sudarymas

Rugsėjo 8 sav.

Mokyklos direktorius

Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu

2.

UTA komandos susitikimas, veiksmų plano sudarymas ir pasiskirstymas

Rugsėjo 12 d.

Pavaduotoja ugdymui

Numatyta veikla ir pasidalinta darbais

3.

Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas mokytojų taryboje

Rugsėjis - spalis

UTA komanda, mokytojai

UTA komanda supažindinama su aktualijomis.

4.

UTA komandos susitikimas su mokytojų taryba

Spalio 13 d.

UTA komanda, mokytojai

Atnaujintų bendrųjų programų pristatymas, įžvalgos, naujovės

5.

Kūrybinės dirbtuvės arba kompetencijų savaitės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“

Nuolat

Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.

Mokytojai (bent 80 proc.) bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.

6.

Kūrybinės dirbtuvės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“

Lapkritis (mokinių atostogų metu)

UTA komanda, mokytojai

85 proc. mokytojų dalinosi patirtimi, kaip diegti kompetencijas pamokoje, išbandė praktiškai


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie UTA. ATSISIŲSTI! 2022-11-08 10:44:29 2.12 MB
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje veiksmų, priemonių ir viešinimo planas 2022 - 2024 metams 2023-09-22 12:46:35 120.66 KB
Kompetencijų raidos aprašas 625.24 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 13.38 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) 25.46 MB
Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį 5.84 MB

Atnaujinta: 2024-03-01
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20