Turinio auditas

40%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-05-20 Mokytojai Rekomendacija

Susirašykite kas kokiai klasei vadovauja arba pasikopijuokite lentelę ir duokite mums papildytą.

Valdas Astrauskas
21 2024-05-20 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Funkcijų trūksta

 

 

Valdas Astrauskas
28 2024-05-20 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Kas gamina? Patys ar samdote. Maitinimo tvarkos aprašas ir atsakingas asmuo dar turėtų būti.

Ikėliau atsakinga asmeni, pareigybes, rašo gamina patys.

Valdas Astrauskas
32 2024-05-20 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Valdas Astrauskas
41 2024-05-20 Projektinė veikla Neutrali Valdas Astrauskas
47 2024-05-20 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti daugiau įvairių dokumentų. Tvarkų, taisyklių, visko kas apie reglamentavimą.

Valdas Astrauskas
55 2024-05-20 Viešieji pirkimai Sena informacija

2018 metų informacija paskutinė

Valdas Astrauskas
64 2024-05-20 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Būtų sąžininga nurodyti autorius, Jei turite audio įrašą, tai yra galimybė įdėti.

Valdas Astrauskas
74 2024-05-20 Nuorodos Neutrali

Čia turėtų būti tik švietimo ministerijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jūs dirbate/prižiūri jus

Valdas Astrauskas
80 2024-05-20 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Valdas Astrauskas
115 2024-05-20 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Turite vėliavą, didesnį failą su emblema?

Valdas Astrauskas
118 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Neutrali Valdas Astrauskas
125 2024-05-20 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
129 2024-05-20 Kontaktai Neutrali

Koks oficialus mokyklos/darbo laikas?

Valdas Astrauskas
133 2024-05-20 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Valdas Astrauskas
145 2024-05-20 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Turite?

Valdas Astrauskas
164 2024-05-20 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyvauti ES finansuojamuose projektuose, tai būtų labai gerai turėti pristatymą anglų kalba.

Valdas Astrauskas
166 2024-05-20 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite artimiausius kontaktus savo mieste

Valdas Astrauskas
171 2024-05-20 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Šitie neatsidaro:

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Valdas Astrauskas
198 2024-05-20 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Jei nevykdote, taip ir parašyti reikia.

Valdas Astrauskas
199 2024-05-20 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Valdas Astrauskas
200 2024-05-20 Vykdomi projektai 2016 - 2020 m. m. Neutrali Valdas Astrauskas
201 2024-05-20 Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ Neutrali Valdas Astrauskas
202 2024-05-20 Projektas „Aš lietuvis“ Neutrali Valdas Astrauskas
203 2024-05-20 Projektas Liublinas-Senieji Trakai „Z miłością przez wieki“ Neutrali Valdas Astrauskas
204 2024-05-20 Projektas „SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS“ Neutrali Valdas Astrauskas
205 2024-05-20 Programa „Antras žingsnis“ - socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Neutrali Valdas Astrauskas
206 2024-05-20 „Įveikiame kartu. Prevencinė programa pradinukams“ Neutrali Valdas Astrauskas
207 2024-05-20 „Lyderių laikas – 3“. Nacionalinis švietimo projektas. Neutrali Valdas Astrauskas
210 2024-05-20 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
211 2024-05-20 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
212 2024-05-20 Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
216 2024-05-20 Mokytojų padėjėjai Neutrali Valdas Astrauskas
217 2024-05-20 Seniūnų taryba Neutrali Valdas Astrauskas
218 2024-05-20 Darbo taryba Neutrali Valdas Astrauskas
219 2024-05-20 Pradinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
222 2024-05-20 Priėmimas Neutrali Valdas Astrauskas
224 2024-05-20 Covid-19 Neutrali Valdas Astrauskas
225 2024-05-20 2021 - 2022 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
226 2024-05-20 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Valdas Astrauskas
229 2024-05-20 2022 - 2023 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
230 2024-05-20 2023 - 2024 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 2024-05-20 Aktualu mokiniams Neutrali Valdas Astrauskas
44 2024-05-20 Aktualu mokytojams Neutrali Valdas Astrauskas
45 2024-05-20 Aktualu tėvams Neutrali Valdas Astrauskas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-05-20 Neformalusis švietimas Neutrali Valdas Astrauskas
30 2024-05-20 Patalpų nuoma Neutrali Valdas Astrauskas
40 2024-05-20 Visos dienos mokykla Neutrali Valdas Astrauskas
57 2024-05-20 Karjeros specialistas Neutrali Valdas Astrauskas
81 2024-05-20 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Valdas Astrauskas
134 2024-05-20 Specialusis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
135 2024-05-20 Pagrindinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
157 2024-05-20 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
158 2024-05-20 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
159 2024-05-20 Logopedas Neutrali

Funkcijų trūksta

Valdas Astrauskas
165 2024-05-20 Biblioteka Neutrali Valdas Astrauskas
167 2024-05-20 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Funkcijų trūksta

Valdas Astrauskas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-20 Administracija Rekomendacija

Geresnės kokybės nuotraukų reikia paieškoti.

Valdas Astrauskas
8 2024-05-20 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar skelbsite sąrašą?

Mokinių tarybos neturi, turi Seniūnų taryba sakė atsius kita savaite

Valdas Astrauskas
11 2024-05-20 Progimnazijos taryba Neutrali Valdas Astrauskas
35 2024-05-20 Ugdymo organizavimas Neutrali

Patikslinkite atostogų laiką 1-4 ir 5-10 klasėms.

Valdas Astrauskas
53 2024-05-20 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Atnaujinti darbo užmokestį.

Valdas Astrauskas
114 2024-05-20 Civilinė sauga Neutrali Valdas Astrauskas
155 2024-05-20 Specialistai Neutrali

Ne visi pareigybiniai aprašai. Nuotraukų geresnių reikia.
Su specialistais galima susisiekti per dienyną?

Valdas Astrauskas
161 2024-05-20 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nėra šablono, pas jus turi būti sutvarkyti dokumentai šiuo klausimu. Prieš keletą metų įsigaliojo BDAR

Valdas Astrauskas
162 2024-05-20 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Valdas Astrauskas
170 2024-05-20 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Rašė emaile, kad neturi

Valdas Astrauskas
56 2022-01-07 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtumėte turėti korupcinės prevencijos planą ir informaciją į ką kreiptis

Valdas Astrauskas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-20 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas +
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų +
c) Google maps +
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic +
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Valdas Astrauskas
6 2024-05-20 Struktūra ir kontaktai Neutrali Valdas Astrauskas
7 2024-05-20 Mokytojų taryba Neutrali

Mokytojų tarybos lentelės šablonas

Valdas Astrauskas
9 2024-05-20 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Valdas Astrauskas
12 2024-05-20 Pasiekimai Neutrali Valdas Astrauskas
19 2024-05-20 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
22 2024-05-20 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
23 2024-05-20 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Mindaugai. Patarimų informaciją perkelk į Naujienų modulį. Tada aš padarysiu, kad veiktų pagal grotažymes.

Perkelta

Valdas Astrauskas
27 2024-05-20 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Valdas Astrauskas
34 2024-05-20 Ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
46 2024-05-20 Administracinė informacija Neutrali Valdas Astrauskas
52 2024-05-20 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Valdas Astrauskas
54 2024-05-20 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Valdas Astrauskas
62 2024-05-20 Apie mus Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
63 2024-05-20 Vizija, misija, filosofija, vertybės Neutrali Valdas Astrauskas
68 2024-05-20 Tvarkaraščiai Neutrali Valdas Astrauskas
77 2024-05-20 Versija neįgaliesiems Neutrali Valdas Astrauskas
78 2024-05-20 Svetainės medis Neutrali Valdas Astrauskas
79 2024-05-20 Apie progimnaziją Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
82 2024-05-20 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Valdas Astrauskas
83 2024-05-20 Laisvos darbo vietos Neutrali Valdas Astrauskas
86 2024-05-20 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Valdas Astrauskas
87 2024-05-20 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Turite tokį sąrašą?

sukopinta

Valdas Astrauskas
104 2024-05-20 Planavimo dokumentai Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
116 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Valdas Astrauskas
123 2024-05-20 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Sukopinau kur atsiuntė

Valdas Astrauskas
130 2024-05-20 Slapukų politika Neutrali Valdas Astrauskas
156 2024-05-20 Turinio auditas Neutrali Valdas Astrauskas
160 2024-05-20 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
163 2024-05-20 Savivalda Neutrali Valdas Astrauskas
168 2024-05-20 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Valdas Astrauskas
175 2024-05-20 Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo komisija Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
178 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta idėjau dar tvarkos aprašą

Valdas Astrauskas
180 2024-05-20 Veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, perdėk kategorijas Dokumentų banke prie Planavimo dokumentų

Ar taip tinka?

Valdas Astrauskas
191 2024-05-20 Finansinių ataskaitų rinkiniai Neutrali Valdas Astrauskas
192 2024-05-20 2020 - 2021 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
193 2024-05-20 2019 - 2020 m. m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
194 2024-05-20 2018 - 2019 m. m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
227 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Valdas Astrauskas
172 2022-09-05 Materialinių vertybių užpajamavimo grupė Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pagal mūsų standartą

Valdas Astrauskas
173 2022-09-05 Materialinių vertybių nurašymo grupė Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
174 2022-09-05 Progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė Neutrali

Patikrinti ar galioja

Valdas Astrauskas
176 2022-09-05 Metinės turto inventorizacijos komisija Neutrali

Patikriktint komisiją

Valdas Astrauskas
177 2022-09-06 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali

Patikrint ar sutvarkyta

Valdas Astrauskas
179 2022-09-06 Metodinė taryba Neutrali

Patikrint ar sutvarkyta

Valdas Astrauskas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-20 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas +
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų +
c) Google maps +
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic +
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Valdas Astrauskas
2 2024-05-20 Administracija Rekomendacija

Geresnės kokybės nuotraukų reikia paieškoti.

Valdas Astrauskas
4 2024-05-20 Mokytojai Rekomendacija

Susirašykite kas kokiai klasei vadovauja arba pasikopijuokite lentelę ir duokite mums papildytą.

Valdas Astrauskas
6 2024-05-20 Struktūra ir kontaktai Neutrali Valdas Astrauskas
7 2024-05-20 Mokytojų taryba Neutrali

Mokytojų tarybos lentelės šablonas

Valdas Astrauskas
8 2024-05-20 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Ar skelbsite sąrašą?

Mokinių tarybos neturi, turi Seniūnų taryba sakė atsius kita savaite

Valdas Astrauskas
9 2024-05-20 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Valdas Astrauskas
11 2024-05-20 Progimnazijos taryba Neutrali Valdas Astrauskas
12 2024-05-20 Pasiekimai Neutrali Valdas Astrauskas
18 2024-05-20 Neformalusis švietimas Neutrali Valdas Astrauskas
19 2024-05-20 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
21 2024-05-20 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Funkcijų trūksta

 

 

Valdas Astrauskas
22 2024-05-20 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
23 2024-05-20 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Mindaugai. Patarimų informaciją perkelk į Naujienų modulį. Tada aš padarysiu, kad veiktų pagal grotažymes.

Perkelta

Valdas Astrauskas
27 2024-05-20 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Valdas Astrauskas
28 2024-05-20 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Kas gamina? Patys ar samdote. Maitinimo tvarkos aprašas ir atsakingas asmuo dar turėtų būti.

Ikėliau atsakinga asmeni, pareigybes, rašo gamina patys.

Valdas Astrauskas
30 2024-05-20 Patalpų nuoma Neutrali Valdas Astrauskas
32 2024-05-20 1,2% parama Rekomendacija

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Valdas Astrauskas
34 2024-05-20 Ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
35 2024-05-20 Ugdymo organizavimas Neutrali

Patikslinkite atostogų laiką 1-4 ir 5-10 klasėms.

Valdas Astrauskas
40 2024-05-20 Visos dienos mokykla Neutrali Valdas Astrauskas
41 2024-05-20 Projektinė veikla Neutrali Valdas Astrauskas
43 2024-05-20 Aktualu mokiniams Neutrali Valdas Astrauskas
44 2024-05-20 Aktualu mokytojams Neutrali Valdas Astrauskas
45 2024-05-20 Aktualu tėvams Neutrali Valdas Astrauskas
46 2024-05-20 Administracinė informacija Neutrali Valdas Astrauskas
47 2024-05-20 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti daugiau įvairių dokumentų. Tvarkų, taisyklių, visko kas apie reglamentavimą.

Valdas Astrauskas
52 2024-05-20 Biudžeto vykdymo ataskaitos Neutrali Valdas Astrauskas
53 2024-05-20 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Atnaujinti darbo užmokestį.

Valdas Astrauskas
54 2024-05-20 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali Valdas Astrauskas
55 2024-05-20 Viešieji pirkimai Sena informacija

2018 metų informacija paskutinė

Valdas Astrauskas
57 2024-05-20 Karjeros specialistas Neutrali Valdas Astrauskas
62 2024-05-20 Apie mus Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
63 2024-05-20 Vizija, misija, filosofija, vertybės Neutrali Valdas Astrauskas
64 2024-05-20 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Būtų sąžininga nurodyti autorius, Jei turite audio įrašą, tai yra galimybė įdėti.

Valdas Astrauskas
68 2024-05-20 Tvarkaraščiai Neutrali Valdas Astrauskas
74 2024-05-20 Nuorodos Neutrali

Čia turėtų būti tik švietimo ministerijos ir savivaldybės įstaigos su kuriomis jūs dirbate/prižiūri jus

Valdas Astrauskas
77 2024-05-20 Versija neįgaliesiems Neutrali Valdas Astrauskas
78 2024-05-20 Svetainės medis Neutrali Valdas Astrauskas
79 2024-05-20 Apie progimnaziją Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
80 2024-05-20 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Valdas Astrauskas
81 2024-05-20 Mokinių pavėžėjimas Neutrali Valdas Astrauskas
82 2024-05-20 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Valdas Astrauskas
83 2024-05-20 Laisvos darbo vietos Neutrali Valdas Astrauskas
86 2024-05-20 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Valdas Astrauskas
87 2024-05-20 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Turite tokį sąrašą?

sukopinta

Valdas Astrauskas
104 2024-05-20 Planavimo dokumentai Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
114 2024-05-20 Civilinė sauga Neutrali Valdas Astrauskas
115 2024-05-20 Progimnazijos simboliai Rekomendacija

Turite vėliavą, didesnį failą su emblema?

Valdas Astrauskas
116 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Valdas Astrauskas
118 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Neutrali Valdas Astrauskas
123 2024-05-20 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Sukopinau kur atsiuntė

Valdas Astrauskas
125 2024-05-20 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
129 2024-05-20 Kontaktai Neutrali

Koks oficialus mokyklos/darbo laikas?

Valdas Astrauskas
130 2024-05-20 Slapukų politika Neutrali Valdas Astrauskas
133 2024-05-20 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Valdas Astrauskas
134 2024-05-20 Specialusis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
135 2024-05-20 Pagrindinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
145 2024-05-20 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Turite?

Valdas Astrauskas
155 2024-05-20 Specialistai Neutrali

Ne visi pareigybiniai aprašai. Nuotraukų geresnių reikia.
Su specialistais galima susisiekti per dienyną?

Valdas Astrauskas
156 2024-05-20 Turinio auditas Neutrali Valdas Astrauskas
157 2024-05-20 Ikimokyklinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
158 2024-05-20 Priešmokyklinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
159 2024-05-20 Logopedas Neutrali

Funkcijų trūksta

Valdas Astrauskas
160 2024-05-20 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
161 2024-05-20 Duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Nėra šablono, pas jus turi būti sutvarkyti dokumentai šiuo klausimu. Prieš keletą metų įsigaliojo BDAR

Valdas Astrauskas
162 2024-05-20 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Valdas Astrauskas
163 2024-05-20 Savivalda Neutrali Valdas Astrauskas
164 2024-05-20 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyvauti ES finansuojamuose projektuose, tai būtų labai gerai turėti pristatymą anglų kalba.

Valdas Astrauskas
165 2024-05-20 Biblioteka Neutrali Valdas Astrauskas
166 2024-05-20 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite artimiausius kontaktus savo mieste

Valdas Astrauskas
167 2024-05-20 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Funkcijų trūksta

Valdas Astrauskas
168 2024-05-20 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Valdas Astrauskas
170 2024-05-20 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Rašė emaile, kad neturi

Valdas Astrauskas
171 2024-05-20 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Šitie neatsidaro:

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę

Valdas Astrauskas
175 2024-05-20 Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo komisija Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
178 2024-05-20 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Sutvarkyta idėjau dar tvarkos aprašą

Valdas Astrauskas
180 2024-05-20 Veiklos ataskaitos Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, perdėk kategorijas Dokumentų banke prie Planavimo dokumentų

Ar taip tinka?

Valdas Astrauskas
191 2024-05-20 Finansinių ataskaitų rinkiniai Neutrali Valdas Astrauskas
192 2024-05-20 2020 - 2021 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
193 2024-05-20 2019 - 2020 m. m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
194 2024-05-20 2018 - 2019 m. m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
198 2024-05-20 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Jei nevykdote, taip ir parašyti reikia.

Valdas Astrauskas
199 2024-05-20 Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Neutrali Valdas Astrauskas
200 2024-05-20 Vykdomi projektai 2016 - 2020 m. m. Neutrali Valdas Astrauskas
201 2024-05-20 Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ Neutrali Valdas Astrauskas
202 2024-05-20 Projektas „Aš lietuvis“ Neutrali Valdas Astrauskas
203 2024-05-20 Projektas Liublinas-Senieji Trakai „Z miłością przez wieki“ Neutrali Valdas Astrauskas
204 2024-05-20 Projektas „SAUGIOS APLINKOS MOKYKLOJE KŪRIMAS“ Neutrali Valdas Astrauskas
205 2024-05-20 Programa „Antras žingsnis“ - socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Neutrali Valdas Astrauskas
206 2024-05-20 „Įveikiame kartu. Prevencinė programa pradinukams“ Neutrali Valdas Astrauskas
207 2024-05-20 „Lyderių laikas – 3“. Nacionalinis švietimo projektas. Neutrali Valdas Astrauskas
210 2024-05-20 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
211 2024-05-20 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
212 2024-05-20 Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis Neutrali Valdas Astrauskas
216 2024-05-20 Mokytojų padėjėjai Neutrali Valdas Astrauskas
217 2024-05-20 Seniūnų taryba Neutrali Valdas Astrauskas
218 2024-05-20 Darbo taryba Neutrali Valdas Astrauskas
219 2024-05-20 Pradinis ugdymas Neutrali Valdas Astrauskas
222 2024-05-20 Priėmimas Neutrali Valdas Astrauskas
224 2024-05-20 Covid-19 Neutrali Valdas Astrauskas
225 2024-05-20 2021 - 2022 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
226 2024-05-20 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Valdas Astrauskas
227 2024-05-20 Tradiciniai renginiai Rekomendacija Valdas Astrauskas
229 2024-05-20 2022 - 2023 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
230 2024-05-20 2023 - 2024 m.m. diplomai, padėkos, pažymėjimai Neutrali Valdas Astrauskas
56 2022-01-07 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtumėte turėti korupcinės prevencijos planą ir informaciją į ką kreiptis

Valdas Astrauskas
172 2022-09-05 Materialinių vertybių užpajamavimo grupė Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, pagal mūsų standartą

Valdas Astrauskas
173 2022-09-05 Materialinių vertybių nurašymo grupė Neutrali

Sutvarkyta

Valdas Astrauskas
174 2022-09-05 Progimnazijos veiklos įsivertinimo grupė Neutrali

Patikrinti ar galioja

Valdas Astrauskas
176 2022-09-05 Metinės turto inventorizacijos komisija Neutrali

Patikriktint komisiją

Valdas Astrauskas
177 2022-09-06 Mokytojų atestacijos komisija Neutrali

Patikrint ar sutvarkyta

Valdas Astrauskas
179 2022-09-06 Metodinė taryba Neutrali

Patikrint ar sutvarkyta

Valdas Astrauskas

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-01-05 12:00:00 Vaiko gerovės komisijos veiklos planas Patikrinti ar dar galioja Valdas Astrauskas -
002 2022-06-03 12:00:00 Progimnazijos nutarimai dėl COVID-19 ugdymo būtinųjų sąlygų Patikrint ar aktualu Valdas Astrauskas -
003 2022-09-05 12:00:00 Korupcijos prevencijos programa Patikrinti ar dar galioja Valdas Astrauskas -
004 2022-09-06 12:00:00 Vaiko gerovės komisijos atmintinė Valdas Astrauskas -
005 2022-09-06 12:00:00 Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos (pamokų) nelankymo prevencijos tvarkos aprašas Valdas Astrauskas -
006 2022-09-06 12:00:00 Priedas. Stebėjimo kortelė Patikrinti ar dar galioja Valdas Astrauskas -
007 2022-09-06 12:00:00 Mokyklos autobuso naudojimo tvarkos aprašas Valdas Astrauskas -
008 2022-09-06 12:00:00 Patalpų nuomos įkainiai Patikrint ar galioja Valdas Astrauskas -
009 2022-09-15 12:00:00 Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes Patikrinti ar nepasikeitė tvarka Valdas Astrauskas -
010 2022-11-15 12:00:00 Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę patikrinti ar nieks nepasikeitė Valdas Astrauskas -
011 2023-08-29 12:00:00 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. I pusmetis Valdas Astrauskas -
012 2023-08-29 12:00:00 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. I pusmetis Valdas Astrauskas -
013 2023-08-29 12:00:00 Neformalaus ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 1 pusmetis Valdas Astrauskas -
014 2023-08-29 12:00:00 Drugelių grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 patikrint ar galioja Valdas Astrauskas -
015 2023-08-29 12:00:00 Nykštukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 patikrint ar galioja Valdas Astrauskas -
016 2023-08-29 12:00:00 Pelėdžiukų grupės ilgalaikis ugdomųjų veiklų planas 2022 - 2023 patikrint ar galioja Valdas Astrauskas -