Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičius

2022 metų vidurkis

2023 metų III ketvirtis

 Administracija

3

2765,60 2185,08

 Mokytojai

18

1246,74 1360,3

Pagalbos mokiniui specialistai (

logopedas - specialusis
 pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėja,

priešmokyklinio ugdymo pedagogas,
 inžinierius)

15

1366,45 1150,66

Techniniai darbuotojai (valytoja, budėtoja, pastatų
 priežiūros darbininkas, kiemsargis, virėja)

13

1050,36 1378,65

 Kiti darbuotojai (buhalterė, sekretorė, vyr. virėja)

3

1250,68 1299,8
Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20