Gamtamokslinio ugdymo pamokos kitaip

Šiuolaikinis mokymas neįsivaizduojamas be galimybės mokiniams stebėti, bandyti, tirti. Tokių  užsiėmimų tikslas -  skatinti mokinius tapti tyrėjais. Mokiniai atlieka  įvairius tiriamuosius darbus savo artimojoje aplinkoje,  įtvirtina įgūdžius rinkti medžiagą, kelti hipotezę, apibendrinti tyrimo rezultatus bei parašyti išvadą. Nagrinėdami temą „Gyvybės atsiradimas Žemėje“ ketvirtokai susipažino su mikroskopu, mokėsi pasigaminti svogūno epidermio mikropreparatus. Po to juos stebėjo, sužinojo, kaip atrodo ląstelės, piešė jas bei dalijosi įspūdžiais su draugais.

Analizuodami papildomus informacijos šaltinius ketvirtokai išsiaiškino, kad raktai į praeitį yra fosilijos. Fosilijos – suakmenėjusios organizmų liekanos arba jų antspaudai uolienose. Įgytas teorines žinias mokiniai pritaikė atlikdami praktinę užduotį. Iš gipso bei surinktos gamtinės medžiagos gamino antspaudus. Aprašė savo patirtį veiklos metu ir pabaigoje suformulavo išvadas.

Taigi atliekant praktines veiklas buvo patenkintas mokinių smalsumas bei atrastos naujos žinios ir įgūdžiai.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rita Astrauskienė
Nuotraukos: Rita Astrausienė, Diana Grudzinskienė

Nuotraukos:
Rita Astrauskienė, Diana Grudzinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos