Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

 Priešmokyklinio, ikimokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai ir padėjėjai

1.  Nijolė Gornatkevičienė  Auklėtojo padėjėja    
2.  Ana Fedorovičienė  Auklėtojo padėjėja    
 3.   Kristina Pavlovska  Auklėtojo padėjėja    
4.  Simona Ernienė  Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja   Pelėdžiukų grupė
5.  Vita Tadarovskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja   Drugelių grupė
6.  Agnieška Žutautienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Mokytoja   Ežiukų grupė
7.  Santa Šidlauskaitė  Pradinio ugdymo mokytoja  Mokytoja   1 klasė
8.  Ala Židanavičienė  Pradinio ugdymo mokytoja  Mokytoja  1 klasė
9.  Dalia Jasiulevičienė  Pradinio ugdymo mokytoja  Mokytoja  2 klasė
10.  Rita Krasauskaitė  Pradinio ugdymo mokytoja  Mokytoja   3 klasė
11.  Virginija Poškaitė   Pradinio ugdymo mokytoja  Mokytoja metodininkė  4 klasė
12.  Diana Grudzinskienė  Mokytojo padėjėja    
13.  Daiva Kozlovienė  Spec. pedagogė, mokytojo padėjėja    
14.  Elena Garbačionkienė  Mokytojo padėjėja    
15.  Ilona Narbutaitė  Mokytojo padėjėja    
16.  Jurgita Ramanauskienė  Mokytojo padėjėja    

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

17.  Gabrielė Kaveckaitė  Lietuvių kalbos mokytoja  Mokytoja  

18.

 Ernesta Trukšinaitė   Lietuvių kalbos mokytoja  Vyrenioji mokytoja   

 Užsienio kalbų mokytojai

19.

 Vaida Astrauskienė  Anglų kalbos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  7 klasė

20.

 Tatjana Terentjeva  Rusų kalbos mokytoja  Vyresnioji mokytoja  

 Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

21.

 Indrė Pigulevičienė  Informacinių technologijų/Matematikos mokytoja  Mokytoja  5 klasė

 Gamtos mokslų mokytojai

22.

 Viacheslav Kuzmich   Fizikos mokytojas  Mokytojas  
23.  Kristina Vonžodienė  Fizikos mokytoja  Mokytoja  
24.  Dalia Jasiulevičienė  Biologijos/Gamta ir žmogus mokytoja  Mokytoja  
25.  Zbignev Butkevič  Geografijos mokytojas  Mokytojas 6 klasė

 Socialinių mokslų mokytojai

26.  Vita Tadarovskienė  Žmogaus sauga mokytoja    
27.  Kornelija Freimanaitė  Istorijos mokytoja  Mokytoja  

28.

 Zbignev Butkevič   Tikybos/Ekonomikos ir verslumo mokytojas  Mokytojas  

 Menų ir sporto mokytojai

29.

 Stanislovas Karalius  Muzikos mokytojas  Vyrenysis mokytojas  
30.  Guoda Chieliauskaitė  Šokio mokytoja  Mokytoja  

31.

 Monika Lučiūnienė  Šokio mokytoja  Mokytoja  

32.

 Asta Naruševičienė  Dailės mokytoja  Mokytoja metodininkė   

33.

 Artūras Parnarauskas  Kūno kultūros mokytojas  Mokytojas  

34.

 Dormantė Penkinski    Keramikos mokytoja  Mokytoja  
 Kitos srities mokytojai
35.  Asta Naruševičienė  Technologijų mokytoja  Mokytoja metodininkė  
36.  Viacheslav Kuzmich  Technologijų mokytojas  Mokytojas  
Atnaujinta: 2024-04-12
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20