Nuostatai

Progimnazijos nuostatai Atnaujinta Dydis
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos nuostatai 2023-09-22 12:12:46 11.57 MB

Kiti nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokyklos nutarimai dėl IUG, PUG, pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų susitarimų mokytojams, mokiniams ir tėvams 2021-08-25 11:21:43 99.17 KB
Tėvų tarybos veiklos nuostatai 2021-08-25 11:21:43 15.04 KB
Tvarkos
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas 2024-03-01 15:46:26 31.77 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-18 10:27:24 144.46 KB
Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijos asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-09-22 12:47:27 21.97 KB
Mokyklos tėvų (globėjų) švietimas 2022-03-18 10:27:24 22.32 KB
Paramos priėmimo tvarka 2022-03-18 10:27:24 32 KB
Priėmimo į progimnaziją/darželį dokumentai
Centralizuoto priėmimo tvarka 2021-08-24 09:25:56 336.08 KB
Prašymas dėl priėmimo į progimnaziją (1 - 8 klases) 2024-03-01 15:53:36 15.94 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupes 2024-01-24 12:53:43 17.96 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20