Zbignev Butkevič 
Geografijos mokytojas, Tikybos mokytojas