Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos nariai 2022 m.m. - 2023 m.m.  

Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Zbignev Butkevič Mokytojų atstovas pirmininkas
2. Ramutė Karpovičienė Mokytojų atstovas narė
3. Simona Ernienė Mokytojų atstovas narė
4. Vaida Astrauskienė Mokytojų atstovas narė
5. Indrė Pigulevičienė Mokytojų atstovas narė
6. Gražina Karpovičienė Tėvų atstovas narė
7. Rūta Miškauskaitė Mokinių atstovas narė

Mokyklos tarybos nuostatai

 • Mokyklos tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.
 • Mokyklos tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių.
 • Mokyklos tarybos nutarimas įsigalioja direktoriui patvirtinus. nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma.
 • Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
 • Steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymam, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymo numatyta tvarka.

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Aprobuoja mokyklos veiklos strateginį planą, nuostatus, tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, aprobuoja ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką, nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;
 • Aprobuoja vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus;
 • Gali teikti siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus, vertinant jų darbo rezultatus, priima nutarimą, vertinant mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;
 • Pedagogų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
 • Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
 • Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir nebiudžetinę veiklą.

 

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Tėvams
 • Mokiniams
1 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.45
 • 2. 09.00 – 09.35
 • 3. 09.55 – 10.30
 • 4. 11.10 – 11.45
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.10 – 8.55
 • 2. 9.00 – 9.45
 • 3. 9.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
5-10 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 – 08.55
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
 • 8. 14.35 – 15.20